معرفی افراد

اعضای نمایشگاه سینا مدیریت : محرمعلی رأفتی بنه کهل کارشناس فنی : غلامرضا عامری کارشناس فروش : بایرام طالبی کارشناس روابط عمومی و بازاریابی : مهندس سینا رأفتی   نمایشگاه سینا بورس خرید و فروش ماشین آلات راهسازی ، ساختمانی و معدنی    
ادامه مطلب