گریدر

توضیحات بیشتر
تماس


سیستم: HEPCO HC100C
مدل (سال ساخت): 2008
کارکرد: -
وضعیت: تک پمپ
موتور: پلمپ
پمپ: پلمپ
سنگ: ۹۰٪


سایر محصولات

تعهد به خدمات با کیفیت اصل مهم ماست