معرفی افراد

اعضای نمایشگاه سینا

مدیریت : محرمعلی رأفتی بنه کهل

کارشناس فنی : غلامرضا عامری

کارشناس فروش : بایرام طالبی

کارشناس روابط عمومی و بازاریابی : مهندس سینا رأفتی

 

نمایشگاه سینا

بورس خرید و فروش ماشین آلات راهسازی ، ساختمانی و معدنی

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها