کامیون بنز کمپرسی
(زیرمایلر)


سیستم: Mercedes Benz 2624
مدل (سال ساخت): 1369
کارکرد: -
وضعیت ظاهری: بدون رنگ و تصادف، بهمراه اتاق عقب کمپرسی
موتور: بدون مشکل
میل لنگ: استاندارد
لاستیک: ۶۰٪
شاسی: بدون شکستکی
​​​​​​​


تماس

سایر ماشین آلات

تعهد به خدمات با کیفیت اصل مهم ماست